Årsstämma i NIBE Industrier AB

Onsdagen den 16 maj 2018 hölls årsstämma i NIBE Industrier AB (publ) i Markaryd, där moderbolaget har sitt säte.Det var folkligt, festligt och fullsatt och en riktig högtidsstämning med drygt 1.100 personer som deltog i årsstämman i NIBEs lokaler i Markaryd.
Stämman omramades som vanligt av musik och utdelning av stipendiet ”NIBE Entrepreneur Award”.
Gerteric Lindquist, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret 2017 och inledningen av 2018. Gerteric Lindquist beskrev NIBEs alltmer omfattande internationalisering för samtliga tre affärsområden och vikten av ständig produktutveckling och tillväxt. Vidare underströk Gerteric Lindquist betydelsen av att hålla fast vid de framgångsfaktorer som legat till grund för de hittills uppnådda framgångarna samt att fortsätta utveckla hållbarhetsmålen, vilka bedöms bli allt viktigare i framtiden.  Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 1,05 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 18 maj 2018.
Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Georg Brunstam, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson, Anders Pålsson och Helene Richmond samt nyval av Jenny Sjödahl. Eva-Lotta Kraft som varit styrelseledamot sedan 2010 hade avböjt omval.
Till styrelseordförande omvaldes Hans Linnarson.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 08.00 CET.
Benny Torstensson                     Informationschef: 0433-73 070
Christel Fritiofsson                     IR-kontakt: 0433-73 078Bilaga2018KommunikeNIBESVE

Add Comment