Indkaldelse til ordinær generalforsamling

INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Luxor A/S (CVR.nr. 49 63 99 10) til afholdelsefredag den 26. januar 2018 kl. 15.00hos PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.Dagsorden:Indkaldelsen sker med dagsorden i henhold til vedtægternes § 14, der er af sålydende indhold:1)             Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.2)             Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.3)             Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.4)             Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der måtte være fremkommet fra aktionærer.Der er fremkommet følgende forslag fra bestyrelsen:A.   Udlodning af udbytteBestyrelsen stiller forslag om udlodning af udbytte på kr. 22 mio., svarende til kr. 22,00 pr. aktie.B.    Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for 2017/18                Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2017/18 fastsættes til
       kr. 290.000 til selskabets formand og kr. 160.000 til øvrige bestyrelsesmedlemmer.
5)           Valg af medlemmer til bestyrelsen.6)           Valg af revisorer.7)           Eventuelt.http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/8c06ab29-0adc-47d3-acc7-d0b755d9fe32

Powered by WPeMatico